Du er her: AU Forskning  Gnosis Dokumenter Logo

Logo

 

Spaden er et stikvåben. Spaden er havens våben (pædagogikken). At kalde en spade for en spade (kritikken). Det første spadestik lægger grunden. Spaden graver et spadestik dybere og 'hits rock bottom'.

Spar er adelsmærke. 'Ace of Spades' er trumfkort. I Kabala og Tarot er spar es den mystiske klarhed og intelligens. Es er højeste og laveste kort. Es er atomtegn for einsteinium (radioaktivt).

Masken dækker en maske, som dækker en maske, ...

 


Gnosis ( Griech. γνώσις, Erkenntnis)

Der Begriff γνώσις (G.) hat seinen festen Ort in der Erkenntnislehre Platons. Er steht neben der άλήJεια (Wahrheit). Beide werden von

der Idee des Guten bestimmt. Die G. bezieht sich auf das wahrhaft Seiende. – Außer dieser absoluten Bedeutung hat G. bei Platon auch den Sinn von έπιστήmh (Wissenschaft). Sie ist Voraussetzung für rechtes Handeln. – Dank der großen Reichweite der platonischen Philosophie hat sein Verständnis der G. jahrhundertelang gewirkt. Während dieser Zeit hat es jedoch manche inhaltlichen Veränderungen erfahren.

(Af art. 'Gnosis', i Historisches Wörterbuch der Philosophie )  

’gnose (af gr. gnosis ’erkendelse, viden’).

Gnose eller gnostisk aktivitet hører til hjernens mere komplicerede aktiviteter. Gnose indgår sammen med den bevidste håndtering af genstande ( praksi ) og mere symbolprægede funktioner, navnlig sprogfunktionen, i det neuropsykologiske grænsefelt, hvor krop og psyke går ud i ét. Gnose omfatter erkendelse af alle slags sanseindtryk, fx syn, hørelse og følesans.

(Af art. 'gnose' , i Den Store Danske Encyklopædi )  

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 08.11.2016